אישורים נדרשים לטופס 4

Posted under מאמרים On By שוש

לא מעט דובר בשנים האחרונות על תהליכי בנייה אשר מתעכבים ומהווים נדבך לא קטן בכל הקשור לבועת הנדל"ן בישראל, חלק מאשימים את ייצור הבטון בארץ, חלק מאשימים את היזמים וחלק אחר את ההליכים הבירוקרטים שיש לעבור עם סיום הבנייה ובמהלכה. ובכן אם בבנייה עסקינן הרי חשוב מאוד להכיר את הטופס החשוב מכולם, זה שכל אדם בוגר בישראל מכיר אבל אינו מכיר את ההשלכות או הדרישות המלאות של אותו הטופס.
אם זה גם לכם התיאור הזה נשמע מוכר, ככל הנראה הבנתם שאנו מתכוונים לטופס 4. אותו הטופס שאמור להעניק אישור ליזמים או לבעלי הנכסים כי השימוש בנכס מותר.  אבל אילו אישורים לטופס 4 נדרשים מאיתנו?

בדיקות חיצוניות ואחריות

עם סיום השלמת בניין מגורים או דירת קרקע על היזם או בעל הנכס לוודא כי המבנה עליו הוא אמון, אכן עומד בסטנדרטים המותאמים כיום למבנה מגורים. סטנדרטים אלו יוצאים לפועל בכמה בדיקות הכרחיות כאשר הראשונה שביניהם תוודא כי אין עוד מבנים זמניים המשמשים את הפועלים, בדיקת בטיחות מטעם מכבי אש, בדיקת מהנדס המאשר כי המבנה אכן ראוי למגורים. בנוסף לאלו יצטרך בעל הנכס לזמן גם קונסטרוקטור האמון על אישור תקינות הבטון, לאחר מכן בדיקה של מערכות האינסטלציה והניקוז, אישור ממכון התקנים לאטימותם של מרחבים מוגנים ולבסוף בדיקה של חברת הגז אשר אמורה לאשר כי קיים חיבור תקין.

וועדה מקומית

עם סיום מילוי הטפסים והבדיקות הרלוונטיות יש להגיש את כל הטפסים בצורה מסודרת אל הוועדה המקומית לתכנון ובנייה, והיא תשלח מטעמה מפקח בנייה שאמור לבצע בחינה של כל אותם אישורים בבעלותכם ולאחר מכן הוועדה תכנס בשנית על מנת לבחון את הממצאים שהעלה המפקח. אך רגע לפני שהבקשה עולה אל הוועדה המקומית, חשוב לעבור במשרדים הרלוונטים בעירייה על מנת לקבל אישור כי המבנה אכן עומד בדרישת המשרדים השונים( איכות הסביבה, שמירה על פני העיר וכו). לאחר כל אלו ואישור הוועדה תקבלו טופס ארבע, המאשר חיבור הנכס אל תשתיות כמו מים וחשמל. אך חשוב לזכור כי אישור זה הינו זמני וניתן עד לשנה, שאחריה תקבלו היתר טופס הנקרא טופס 5